Historia Geolab 1

2019

2019-08-02

Dodane liczenie granic konsystencji metodą Casagrande’a

2019-08-26

Poprawiono exporty po temacie.

Wykonawca PigPib lub Inny

Skoryguj bazę sprzed 2019-08-22

Tytuły wg starej i nowej normy.

2019-08-27

Na raporcie jest wyświetlany tylko strop jeśli próbka jest punktowa.

Poprawiono tytuł raportu z badania metodą Casagrande’a
Analiza sitowa – dodano informację gdy grunt jest poza zakresem oznaczania współczynnika filtracji

2019-09-09

Poprawiono Axis minimum value must be <= Maximum dla badania konsystencji.

2019-09-24

Dodano do analizy sitowej określanie grupy wodoprzepuszczalności gruntu (na podstawie wytycznych literaturowych - Z. Pazdro Hydrogeologia Ogólna) z współczynnika filtracji wyznaczonego wzorem Seelheima i Amerykańskim.

2019-10-28

Drobne poprawki w raporcie konsystencji.
Ustawienie precyzji dwóch miejsc po przecinku dla stropu i spągu próbki.

2019-12-12

Dodano znany z GeoStar symbol wykonanych badań przy nazwie otworu (L - wykonano badania laboratoryjne).
Dodano przycisk - Edytuj próbę

2020

2020-01-23

Dla oznaczeń makroskopowych, wilgotności i gęstości objętościowej program nie wpisuje już niepotrzebnych nagłówków m.in. Nazwy próbki wg Klienta, Wykonawcy, Sprawdzającego, Autoryzującego - jeśli podane wartości nie zostały wprowadzone dla wybranej próbki.

2020-01-31

Dla oznaczeń konsystencji, analizy sitowej i areometrycznej program nie wpisuje już niepotrzebnych nagłówków m.in. Wykonawcy, Sprawdzającego, Autoryzującego - jeśli podane wartości nie zostały wprowadzone dla wybranej próbki.
Analiza sitowa - poprawiono czasami nie wyświetlające się zawartości procentowe frakcji.

2020-02-21

Dla oznaczeń analizy sitowej dodano wyznaczanie współczynnika odsączalności (μ) wg wzoru Biecińskiego dla współczynnika filtracji (k) otrzymanego metodą "amerykańską" i Sheelheima.

2020-02-26

Poprawiono wyświetlanie i edycję badań zaimportowanych z innych tematów (filtrowanie tabel).

2021

2021-05-20 - znaczne zmiany w programie

  1. Poprawiono literówki w raportach analizy sitowej oraz areometrycznej
  2. Dodano eksport do plików .docx dla raportów: analiza areometryczna i sitowa, wilgotność naturalna, analiza makroskopowa, gęstość objętościowa, granice konsystencji
  3. Poprawiono mechanizm zwijania panelu "Otwory / grupa próbek"
  4. Poprawiono błąd powstający przy wybraniu "Anuluj" na oknie wyboru raportu analizy sitowej
  5. Dodano wyznaczanie współczynnika filtracji na podstawie tzw. "Tablicy Beyera" (dodatkowo wyznaczana jest wodoprzepuszczalność i współczynnik odsączalności wg Biecińskiego). Współczynnik filtracji z "Tablicy Beyera" pojawia się na raportach wynikowych zamiennie z współczynnikiem filtracji (k) otrzymanym ze wzoru Sheelheima.

2021-07-05

Zmiany:
  1. Naprawa transparentności kontrolek
  2. Wykres analizy sitowej - dodano eksport do schowka Windows (bitmapa lub metaplik) i zapis do pliku (bmp, jpg, wmf, emf).

2021-07-29

  1. Dodanie klasyfikacji gruntów wg ISO dla analizy sitowej i areometrycznej.
  2. Poprawienie wyświetlanego zakresu wartości na wykresie analizy areometrycznej oraz dodanie podrzędnej podziałki pionowej.

2021-09-08

Dodanie tytułów nowych norm z serii: "PN-EN ISO 17892" (zastępujących wycofane normy z 2009 r.) dla oznaczeń: wilgotności, konsystencji oraz analizy sitowej i areometrycznej.
Dodanie oznaczeń makroskopowych wg PN-EN ISO 14688-2:2018.

2021-09-27

Dodanie przycisku "Szukaj otworu" oraz wprowadzenie drobnej poprawki do klasyfikacji gruntów wg ISO (analiza sitowa i areometryczna).

2022

2022-05-09

Dla raportów z analizy areometrycznej dodano następujące opcje zmieniające sposób wyświetlania:
1. Symbol zamiast nazwy gruntu (dla norm ISO)
2. Przedziały frakcji wg normy ISO (tj. 2-0,063 mm dla piasków i 0,063-0,002 mm dla pyłów)

menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.