Aktualizacje i historia SMGP

Informacje dla administratorów o aktualizacjach. Uwagi dla uzytkowników o zmianach zwiazanych z aktualizacjami

AKTUALIZACJE I HISTORIA WERSJI

1. Aktualizacje można pobierać ze strony:

http://www.soft-projekt.com.pl/pl/artykuly/aktualizacje.htm

2. W dziale Baza punktów dokumentacyjnych. Znajdować się tu będą wyłącznie ostatnie aktualizacje. 

3. Historia aktualizacji ułożona jest wg daty

4. W przypadku aktualizacji koniecznych w historii będzie dodawana uwaga AKTUALIZACJA WAŻNA.

5. JEŚLI KTOŚ MA ZAINSTALOWANĄ WERSJE WCZEŚNIEJSZĄ NIŻ OSTATNIA AKTUALIZACJA WAŻNA POWINIEN POBRAĆ OSTATNIĄ ZE STRONY I ZAINSTALOWAĆ. 

6. Aktualizacje późniejsze niż AKTUALIZACJA WAŻNA nie są konieczne a jedynie polecane 

7. Ostatnia aktualizacja zawiera wszystkie wcześniejsze. 


HISTORIA WAŻNIEJSZYCH ZMIAN I AKTUALIZACJI.

Aktualizacja z 2 października 2010 zawiera dodanie do importu punktów z pliku tekstowego dodatkowych pól:
- Roku
- Nazwy Archiwalnej  


06-10-2010

- Przenumerowanie otworów pasami i zadanym kierunku i szerokości. Wejście poprzez "Lista otworów"
05-11-2010
- Karta Uniwersalna - poprawiono opcję łączenie kolumn o tych samych wynikach
- Sortowanie listy punktów wg zadanego kryterium (Kliknąć tytuł kolumny)
- Wyszukiwanie punktów ze złymi współrzędnymi (Opcja na liście otworów)
23-11-2010
Poprawki w słownikach oraz komunikacji pomiędzy programami. Wprowadzanie numeru archiwalnego punktu już w GeoPlan.
Dodano możliwość przenumerowania punktów pasami wg lokalizacji. Z opcji tej korzystamy na koniec po wprowadzeniu wszystkich lub prawie wszystkich punktów.
25-11-2010
Poprawiono współprace GeoPlana z Geostar.

Uzupełniono słownik litologii o glebę oraz piaski drobnoziarniste, gruboziarniste i średnioziarniste. 

26-11-2010
Geoplan - poprawiono zarządzanie pamięcią w przypadku obiektów i podkładów rastrowych.
GeoStar - poprawiono słownik genezy 
28-11-2010

Drobne korekty słowników Geostar w tym stratygrafii. 


30-11-2010

Uzupełniono słowniki w tym słownik rodzajów punktów (otworów)


Jeśli ktoś miał zainstalowaną ostatnią wersje przed 25.11.2010 to proszę przed aktualizacją oprogramowania GeoStar usunąć katalog słownika szrafur
C:Program FilesSoft-ProjektGeostar6 mplSzrafury.


13-12-2010 AKTUALIZACJA WAŻNA

(zawiera wszystkie poprzednie)

1. Poprawiono export tematu do Interbase (kodowanie polskich znaków)

2. Dodano do menu Narzędzia bazy danych Archiwizacja bazy danych arkusza oraz instrukcję kopiowania  danych arkusza na CD-ROM.  Opcja ta kopiuje wszystkie konieczne pliki bazy danych do wybranego katalogu 


AKTUALIZACJE MNIEJ WAŻNE

14-12-2010

1. W bazie danych na zakładce "Ogólne" dodano pole "Skończony" co jest wyświetlane na liście wyboru otworów obok nazwy otworu jako litera "T"

2. Przy wprowadzaniu nowej warstwy litologii kursor ustawia się w miejscu wprowadzania stropu warstwy.


18-12-2010

1. Poprawiono występujące na niektórych komputerach problemy z logowaniem do nowo utworzonej bazy danych Firebird.

2. Dodano opcję rysowania na mapie na czerwono otworów wybranych w bazie geostar.

(Baza danych -> Wyróżniaj wybrany na mapie)


28-12-2010

2. Poprawiono opcję rysowania na mapie na czerwono otworów wybranych w bazie geostar. (Baza danych -> Wyróżniaj wybrany na mapie)26-01-2011 AKTUALIZACJA WAŻNA

(zawiera wszystkie poprzednie)

Karta Uniwersalna

Uzupełniono kartę otworu o nowe opcje rysowania. Dodano szablon, który należy wczytać  po aktualizacji "Mapa punktów - szablon.KU1" 


12-02-2011 AKTUALIZACJA PRZYDATNA

(zawiera wszystkie poprzednie)

GeoPlan

Można różnymi kolorami oznaczać podkłady rastrowe np. niebieskim hydrogeologię, czarnym sytuację, a pomarańczowym izolinie

GeoStar -drobne poprawki


02-04-2011 AKTUALIZACJA WAŻNA

(zawiera wszystkie poprzednie)

Karta Uniwersalna

Poprawiona karta otworu

GeoPlan

Dodano możliwość operowania wieloma podkładami rastrowymi wprost na mapie w tym:

1. Wyświetlanie listy wszystkich podkładów

1. Możliwość przesuwania/rozciągania wybranych podkładów wprost na mapie

2. Możliwość wprowadzania myszką kilku wektorów przesunięcia wskazanych punktów co umożliwia dowolne transformacje i deformacje podkładu (wybór prawym przyciskiem myszki na liście podkładów). Opcja ostatnia działa tylko w wersji geoplan profesional.


AKTUALIZACJA MNIEJ WAŻNA

10-05-2011

2. Baza danych - Litologia:  dodano opcję zamiany spągów na stropy po omyłkowym wprowadzeniu spągów warstw zamiast stropów

3. GeoPlan - Dodano ikony szybkiego dostępu do funkcji dostępnych tylko z menu

30-05-2011

1. Geoplan - poprawiono kalibracje podkładów do kilku punktów (w wersji standard - cztery punkty oraz profesional - dowolna ilość punktów)

AKTUALIZACJA PRZYDATNA

08-10-2011

1. GeoPlan - dodano przycisk z menu Narzędzia -> Geostar -> Przenumeruj otwory. Numeruje  otwory w bazie danych GeoStar pasami ustawiając domyślnie prawidłowe parametry pobrane z bieżącej mapy GeoPlan (nie trzeba parametrów wpisywać ręcznie).

2. GeoStar - dodano przycisk Archiwizacja arkusza. Wykonuje wszystkie czynności związane z archiwizacją arkusza do katalogu zapisu na twardy dysk


16-12-2011

GeoPlan -

1. Dodano opcje usuwania zbędnych plików rastrów z katalogu Raster  projektu. Często podczas dłuższego tworzenia projektu i konwertowania pomiędzy różnymi układami w katalogu projektu pozostają pliki podkładów rastrowych nie wykorzystywanych obecnie. Aktualnie można je szybko odnaleźć i usunąć poprzez Menadżer podkładów -> Szukaj niewykorzystanych podkładów rastrowych. 

2. Poprawiono okienko dodawania otworów do GeoStar (na niektórych komputerach okienko było zbyt małe i ukryte były niektóre przyciski)


30-10-2012

Baza danych

Usunięto problem wyboru z grupy Siarczanowe i Fosforanowe


AKTUALIZACJE GEOPLAN PROSZĘ POBIERAĆ POPRZEZ AKTUALIZACJE WPROST Z MENU PROGRAMU


menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.