Pakiet CPT

Od maja 2019 nowa wersja programu do interpretacji sondowań statycznych CPT-Star 3

CPT-STAR - PRODUKT WYRÓŻNIONY GRAND PRIX NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH GEOLOGIA 2011

 Oprogramowanie CPT-Star jest rozbudowanym programem do analizy i interpretacji sondowań statycznych sondą ze stożkiem elektrycznym CPT-u, a także w ograniczonym zakresie dla sondowań ze stożkiem mechanicznym. Pakiet umożliwia import danych ze stożków wielu producentów w tym Pagani oraz Envi. Pakiet jest zintegrowany i współpracuje z pakietem programów GeoStar 6i/7i/8i. Od maja 2012 oferowana jest wersja CPT-Star 2 zawierająca alternatywnie polskie i angielskie menu obsługi programu. Wygląd okna tego programu podczas pracy pokazano na rysunku Okno otwartego programu CPT.

Pakiet umożliwia:

1. Klasyfikacje gruntów
2. Wydzielanie warstw geotechnicznych
3. Liczenie parametrów geotechnicznych w sposób ciągły i ich prezentację w postaci wykresów
4. Liczenie parametrów geotechnicznych dla warstw geotechnicznych i prezentację wyników w postaci tabel.
5. Pełną integrację z pakietem geologicznym GeoStar
6. Analizę wyników

WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI SONDAMI

Pakiet umożliwia współpracę z urządzeniami sondującymi ze stożkiem elektrycznym i mechanicznym różnych producentów w tym:

·         Geotech (*.CPT) ,

·         v.d. Berg 1 (*.ASC) ,

·         v.d. Berg 2 (*.0??) ,

·         v.d. Berg GEF (*.GOR;*.GRU) ,

·         Hogentogler (*.CPD) ,

·         GEF 1.0.0 (*.GEF) ,

·         GME (*.0*) ,

·         CSV text file (*.CSV) ,

·         Envi(*.STD) ,

·         Pagani (*.CPT) ,

·         Power Probe (*.TXT) ,

·         Pagani ACQ xml (*.CPT)

 WERSJA CPT-STAR STANDARD

Pakiet umożliwia:

1. Klasyfikacje parametryczną gruntów metodami:

- Robertsona 1986 roku

- Robertsona 1990 roku

- Schmertmana

- Adaptacja nomogramu Marra (zgodnie z Normą PN-B-04452)

- Adaptacja metody Robertsona z 1996 roku do warunków Polskich (zgodnie z Normą PN-B-04452)

2. Wydzielanie warstw geotechnicznych

Program umożliwia edycję warstw Edycja warstwy gruntu na profilu i wydzielanie warstw geotechnicznych metodami:

  • Automatycznie jeśli zostały wprowadzone do Programu GeoStar
  • Manualnie lub półautomatycznie na podstawie profilu porównawczego (miedzy innymi z programu GeoStar)
  • Półautomatycznie na podstawie klasyfikacji parametrycznej (Robertsona, Polskiej Normy lub innej)

Możliwe słowniki wydzieleń gruntów:

  • Słownik zgodny z ISO14688
  • Słownik zgodny z DIN 18196 (w  opracowaniu)
  • Słownik zgodny z dotychczasowym standardem GeoStar
  • Słowniki klasyfikacji parametrycznej

Wydzielone warstwy można edytować, wyliczać parametry i przeglądać w oknie Warstwy stanów gruntu.

3. Obliczanie parametrów stanu gruntu w warstwach i w sposób ciągły w postaci wykresów

  - ID (stopień zagęszczenia) dwoma metodami w tym zgodną z normą PN-B-04452

  - IL (stopień plastyczności) zgodnie z Polska normą PN-B-04452

  - Fi (efektywny kąt tarcia wewnętrznego) kilkoma metodami w tym zgodną z normą PN-B-04452

 -  Su (wrażliwość)

 - OCR (współczynnik prekonsolidacji), 

 - Ko (współczynnik rozporu bocznego

 - M (moduł  odkształcenia)

 - St (wrażliwość)

 - c' (spójność)

 - Eoed  (moduł edometryczny wg Eurokod 7)

4. Tworzenie wykresów parametrów gruntu

5. Pełna integracja z pakietem Geostar

6. Kopiowanie wyników do programu Excel

7. Kopiowanie wykresów do innych aplikacji

8. Tworzenie dokumentów w formacie PDF

9. Tworzenie raportów z możliwością edycji

 

                                    Wybór metod obliczanych parametrów


WERSJA CPT-STAR PROFESIONAL PROJEKT

Program jest rozszerzoną wersją CPT-Star Standard. Dodano następujące moduły:

1. Moduł porównania parametrów obliczania warstwy rożnymi metodami celem dokonania wyboru właściwej metody.

2. Definiowanie własnych formuł obliczania parametrów poprzez definiowanie wzorów i warunków stosowania.

3. Tworzenie własnych procedur postępowania (grupowanie metod i formuł). Umożliwia to wywoływanie w zadanej kolejności metod interpretacji i obliczeń parametrów zarówno  standardowych jaki i własnych, przy zadanych warunkach. Przyspiesza to znacznie prace przy zachowaniu powtarzalności procedur dla wybranych sondowań.


                    Programowanie procedury postępowania dla otworów wybranego tematu

ANALIZA WYNIKÓW

CPT-Star umożliwia wyliczenie odchylenia standardowego przeprowadzonych obliczeń parametrów warstw.


               Analiza wyników poprzez ich prezentacje w postaci „chmury pomiarów” 

                                         na diagramach klasyfikacyjnych 

INTEGRACJA Z PAKIETEM GEOSTAR

Integracja z pakietem GeoStar 6i/7i/8i daje szereg korzyści:

1.     Brak setek plików z danymi i wynikami interpretacji ze względu na ich zapis w bazie danych GeoStar.

2.     Szybki dostęp do danych i wyników obliczeń

3.     Możliwość przesłania wyników obliczeń do pakietu GeoStar i wykorzystania ich prezentacji w postaci tabelarycznej lub wykresów na kartach otworu lub przekrojach (wg dowolnych szablonów)

4.     Możliwość pobrania wydzieleń litologicznych z pakietu GeoStar, wyliczenie ich parametrów geotechnicznych, a następnie wprowadzenie z powrotem do bazy danych GeoStar

5.     Możliwość prostego przesłania wykresów CPT na przekroje geologiczne GeoStar

6.     Drukowanie listy  kart otworu na podstawie przygotowanego zestawienia dokumentów.


                Wyniki obliczeń parametrów gruntów na karcie otworu w programie GeoStar 6i


OPCJE CPT-STAR WYSTĘPUJĄCE W PAKIECIE PROFESIONAL

A NIE WYSTĘPUJĄCE W PAKIECIE STANDARD

  

1. Możliwość dodawania własnych metod obliczeniowych parametrów warstw definiowanych przez użytkownika.

2. Możliwość wczytywania i wykorzystywania profili porównawczych (np. z GeoStar lub inny profil CPT).

3. Możliwość definiowania własnego algorytmu postępowania po wczytaniu otworu dzięki tworzeniu grupy formuł (makra)

4. Porównywanie wyników uzyskiwanych różnymi metodami

5. Statystyka dla warstw profilu (odchylenie standardowe,  przedział ufności)

6. Śledzenie wartości kanałów na wykresach oraz przedstawianie chmury punktów dla warstw na diagramie klasyfikacji (np. Robertsona dla warunków polskich)

 

Uwaga: Obie wersje umożliwiają wprowadzanie parametrów warstw i wykresów do programu GeoStar!

 


menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.