Informacje o pakiecie

Od 15 lutego 2018 roku GeoStar 8 już dostępny, więcej informacji w dziale Nowości oraz Historia wersji. Oferujemy także najnowszą wersję najbardziej popularnego oprogramowania GeoStar 7 oraz zdecydowanie starszy, ale cieszący się wciąż zainteresowaniem GeoStar 6. Oprogramowanie GeoStar pracuje w systemach Windows 7/8/10. Jako serwery baz danych mogą byś stosowane Windows 7/8/10, Windows Serwer oraz niektóre wersje Linuksa.

Opis programu


Pakiet programów GeoStar umożliwia wykonanie kart dokumentacyjnych profili otworów wiertniczych, sondowań dynamicznych, hydrogeologicznych oraz tworzenie przekroi geologicznych, przebiegających przez wybrane otwory lub ich rzutu na prostą, a także przekrojów drogowych po kilometrażu. Pakiet GeoStar wykonano w wersjach złożowych i wersji geologiczno-inżynierskiej. Wykorzystanie pakietu umożliwia skrócenie cyklu wykonania dokumentacji geologicznej o ponad 50% z proporcjonalnym obniżeniem kosztów oraz archiwizację cyfrową wykonanych dokumentów z możliwością ich późniejszego odtworzenia i korekty. Raz wprowadzone dane służą do tworzenia wszelkich potrzebnych dokumentów, w tym zarówno do kart otworów jak i przekroi geologicznych oraz raportów, a ich korekta zostaje automatycznie naniesiona na wszystkie dokumenty i rysunki. 
Pakiet posiada strukturę modułową umożliwiająca dobór modułów w zależności od potrzeb: 

Wersja Geologiczno-Inżynierska


1. Pakiet posiada strukturę modułową z możliwością doboru modułów w zależności od potrzeb użytkownika. Aktualnie oferujemy następujące moduły:
 • Moduł bazy danych z wynikami badań litologii jak i pobranych próbek gruntu. Opcjonalnie baza danych sondowań dynamicznych z modułem obliczeniowym,
 • Moduł bazy danych otworów hydrogeologicznych (studnie i piezometry),
 • Moduł standardowej karty otworu,
 • Moduł definiowanej przez użytkownika karty otworu,
 • Moduł karty otworu z pełnymi wynikami badań laboratoryjnych,
 • Moduł karty otworu sondowania dynamicznego,
 • Moduł karty otworu hydrogeologicznego z zabudową studni lub piezometru,
 • Moduł dylatometru
 • Moduł przekrojów geologicznych,
 • Moduł raportów (konfigurowany do indywidualnych potrzeb),
 • Moduł exportu i importu danych,
 • Moduł analiz węgla brunatnego.

2. Istnieje możliwość wykonania modułów wykonujących specjalne zadania jak i dostosowanie istniejących do bieżących potrzeb użytkownika.
3. Aktualnie oferowane są dwa wykonania pakietu w wersji 2 (nieco uboższej) oraz wersji 3 (bardziej rozbudowanej).

Wersja Geologiczno-Złożowa


1. Wersję wykonano w odmianach dla złóż węgla brunatnego, dla złóż surowców mineralnych, dla kruszyw oraz dla złóż ceramik.

2. Pakiet posiada strukturę modułową z możliwością doboru modułów w zależności od potrzeb użytkownika. Aktualnie oferujemy następujące moduły:
 • Moduł bazy danych z wynikami litologii, jak i analiz próbek pobranych z otworów
 • Moduł bazy danych otworów hydrogeologicznych (studnie i piezometry)
 • Moduł karty otworu wiertniczego (w wykonaniach zależnie od dokumentowanych złóż)
 • Moduł definiowanej karty otworu
 • Moduł karty otworu hydrogeologicznego z zabudową 1-4 piezometrów
 • Moduł przekrojów geologicznych
 • Moduł raportów (konfigurowany do indywidualnych potrzeb)
 • Moduł exportu i importu danych
 • Moduł analiz złoża w wersjach złożowych (węgla, kruszyw, wapieni)

3. Istnieje możliwość wykonania dodatkowych modułów realizujących specjalne zadania wg wymagań użytkownika jak i dostosowanie istniejących do aktualnych potrzeb.Baza danych

Dane wprowadza się do tabeli bazy danych:


Przekroje geologiczne


Tworzenie przekroju na podstawie wprowadzonych otworów. 
ilustracja
ilustracja

  Profile otworów

  Karta otworu utworzona wg zadanego przez użytkownika szablonu i wygenerowana przez program na podstawie wprowadzonych do tabeli badań.   Karta zabudowy studni / piezometru

   Profile sondowania dynamicznego  Zalety programu GeoStar


  •  Możliwość pracy w sieci wielu użytkowników na tych samych danych,  
  • Szybkie wprowadzanie danych i półautomatyczne tworzenie dokumentów na podstawie wprowadzonych informacji (czas wykonania 3-trzech kart otworu wraz z wykonaniem przekroju zajmuje około 15-20 minut),
  •  Możliwość tworzenia dokumentacji elektronicznej PDF i opcjonalnie w formie plików Word, Excel lub CAD,  
  •  Poprawa danych w arkuszu bazy danych automatycznie koryguje wszystkie tworzone dokumenty,  
  • Bogate biblioteki szrafur z możliwością jej konfiguracji,
  • Otwarta struktura z możliwością rozbudowy i dodawania potrzebnych modułów,
  • Możliwość tworzenia szablonów (wzorów) kart otworu,
  • Bezpośrednia współpraca z innymi aplikacjami firmy Soft-Projekt,
  • Na życzenie wsparcie techniczne przez cały rok wraz z przeszkoleniem technicznym u klienta,
  • Stosunkowo niski koszt zakupu i wdrożenia w porównaniu z innymi produktami światowymi tej grupy,
  • Bezpłatne aktualizacje przez cały rok,
  • Doświadczenie wynikłe z kilkuset wdrożeń w kraju.


  Informacje ogólne


  • Zachowywanie danych w bazie danych FIREBIRD oraz opcjonalnie w bazach danych   INTERBASE, ORACLE oraz MySQL.


  Możliwości dodatkowe


  1. Eksport rysunków w formatach DXF (przekroje), EMF, WMF, PDF,  
  2. Obsługa schowka Windows
  3. Możliwość kopiowania rysunków do programów Word i Excel
  4.  Możliwość przenoszenia przekrojów do programu AutoCad
  5. Współpraca z oprogramowaniem CPT-Star oraz GeoPlan


  Wymaganie systemowe


  1.  System operacyjny Windows 7, Windows 10
  2.  Min. 6 GB RAM 
  3. 800 MB wolnej przestrzeni dyskowej
  4. 1280 x 1024 minimalna rozdzielczość monitora (zalecana 1920 x 1200)

  • Z dniem 1 czerwca 2017 kończymy wsparcie dla systemu Windows XP i nasze programy nie będą w tym środowisku testowane  
  • Z dniem 1 czerwca 2018 kończymy wsparcie dla systemu Windows Vista i nasze programy nie będą w tym środowisku testowanemenu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.